Downloads fra dao

Dokumenter til download

På denne side kan du blandt andet finde:

  • Indleveringssedlen for dao18 og dao21.
  • Retningslinjer for “Det Perfekte brev” og “Det Perfekte Magasin” for produkter, som indleveres til sortering på maskinen.
  • Pakkeinstruks med beskrivelse af kvalitetskrav og håndtering af produkter, som skal indleveres til sortering på maskinen.
  • Guide til opsætning af adressefiler til vask og validering ved manuel pakning.
  • En zip-fil med dao PP-mærker, også kaldet frimærker.